• Bạc đạn cầu 7200 BECBPBạc đạn cầu 7200 BECBP Quick View
  • Bạc đạn cầu 7200 BECBPBạc đạn cầu 7200 BECBP Quick View
  • Bạc đạn cầu 7200 BECBP
  • 0
  • CALCULATION DATA Basic dynamic load rating C 7.02 kN Basic static load rating C0 3.35 kN Fatigue load limit Pu 0.14 kN Reference speed 30000 r/min Limiting speed 30000 r/min Calculation factor A 0.000224 Calculation factor kr 0.095 Calculation factor e 1.14   SINGLE BEARING OR BEARING PAIR ARRANGED IN TANDEM Calculation factor X 0.35 Calculation factor Y0 0.26 Calculation factor Y2 0.57   BEARING…
  • Thêm vào giỏ hàng
 • Bạc đạn cầu QJ 206 MABạc đạn cầu QJ 206 MA Quick View
  • Bạc đạn cầu QJ 206 MABạc đạn cầu QJ 206 MA Quick View
  • Bạc đạn cầu QJ 206 MA
  • 0
  • CALCULATION DATA Basic dynamic load rating C 37.5 kN Basic static load rating C0 30.5 kN Fatigue load limit Pu 1.29 kN Limiting speed 19000 r/min Calculation factor A 0.00256 Calculation factor e 0.95 Calculation factor X 0.6 Calculation factor Y0 0.58 Calculation factor Y1 0.66 Calculation factor Y2 1.07 MASS Mass bearing 0.24 kg
  • Thêm vào giỏ hàng